פשיעה במבשרת ציון: תמונת מצב לשנת 2021

צילום: דוברות המשטרה (ארכיון)
צילום: דוברות המשטרה (ארכיון)
משטרת ישראל חשפה לציבור את נתוני הפשיעה בישראל בחמש השנים האחרונות * מה המצב אצלנו? * עלייה באירועים של אלימות חמורה, ירידה בעבריינות הרכוש

נתוני פשיעה הם מידע חשוב ביותר לציבור. מקובל מאוד בעולם המערבי, שהמדינה פותחת מידע זה למטרות ניתוח עסקי, אקדמאי ועוד. משטרת ישראל, לאחר בקשות ופניות רבות של התנועה לחופש המידע, פתחה לציבור את נתוני הפשיעה בישראל לשנים 2016-2021 לציבור. בעזרת ניתוח המידע החשוב הזה, ניתן להגיע לתובנות חשובות ומעניינות על כמות, פיזור ומיפוי הפשעים בארץ לפי סוגים שונים והצגת מגמות לאורך זמן.

על פי ניתוח ומיפוי של המידע במבט ספציפי על גניבת רכבים 2021, למשל, שעיבד רן צחורי מחברת Mikoom.io, ככה נראית לדוגמה מפת גניבת רכבים בכל ישראל לפי יישובים. הערים הגדולות בראש: ירושלים (820), תל אביב-יפו (690), באר-שבע (626). כפי שרואים, כולן עם מעל 600 גניבות רכבים השנה. אם נביט ברמת פירוט גבוהה יותר של אזורים בתוך הערים בגוש דן, המפה תדגיש לנו אזורים בולטים בערים כדוגמת כפר-סבא, חדרה, ראש העין, כפר-יונה, בכולן בולטים האזורים המזרחיים של הערים. ההשערה המיידית לכך יכולה להיות הקרבה לקו התפר. גם במבט על דרום הארץ, מכת גניבות הרכבים בולטת ביישובים: עומר, להבים ושכונות מסוימות בבאר שבע וקריית גת. גם עליהן ניתן לשער מסקנות של קירבה לקו התפר ולפזורה הבדואית כהסבר לפופולאריות שלהן.

מבשרת ציון ויישובי הסביבה לא רחוקים מקו התפר, מה שלצערנו תורם לפשיעה, בעיקר עבריינות הרכוש. לפניכם הסטטיסטיקה המקומית לשנת 2021 של עבריינות הרכוש (בסוגריים: מספר המקרים): גרימת נזק בזדון לרכוש (55), גניבות (45), גניבה ושימוש ברכב ללא רשות (33), התפרצויות לדירות (12). ביתר קטגוריות עבריינות הרכוש נרשמו פחות מעשרה מקרים. נזכיר כי מדובר בשנת 2021 שטרם תמה.

ומה לגבי יתר סוגי העבריינות? להלן הנתונים (בסוגריים: מספר המקרים): תקיפה (86, למעט עובדי ציבור), עבירות נגד הסדר הציבורי (45), שימוש בסמים מסוכנים (28), עבירות על חוק הכניסה לישראל (24), תקיפת שוטר והכשלתו (22), הסגת גבול (20), סחר, יבוא ויצוא סמים (17), מרמה ועושק (13), פגיעה בפרטיות (13), החזקת סמים שלא לצריכה עצמית (10), זיוף מסמכים והפצתם (10). ביתר קטגוריות העבריינות נרשמו פחות מעשרה מקרים. ושוב נזכיר כי מדובר בשנת 2021 שטרם תמה.

השנה ישנה עלייה של כמעט עשרה אחוזים בתיקי החקירה בעבירות החמורות. "נתון זה מעיד בין היתר על עבודתם המקצועית של שוטרי תחנת המשטרה ביישוב מאחר ומדובר בנגזרת ישירה לעלייה בעבירות החשיפה והמניעה", הבהירו במשטרה. עבירות אלה, כדוגמת תפיסת סמים, תפיסת כלי תקיפה וכו', הן עבירות של הגברת החיכוך עם אותם חשודים, העברתם לחקירה ותהליכי מיצוי דין עמם. לצד זאת, השנה ישנה עלייה קלה במספר אירועי האלימות החמורה. אירועים אלה נחקרו ונמצאים בשלבי מיצוי הדין לאחר שהוגשו בהם כתבי אישום כנגד החשודים בביצועם. בעבירות הפע"ר (עבירות הרכוש) ישנה ירידה השנה של למעלה מ-15 אחוז לעומת אשתקד. גם נתון זה מעיד בין היתר כי פעילויות החיכוך, הסיורים המוגברים והפעילות היזומה אותה מבצעים השוטרים לאורך כל שעות היממה, גורמים לסיכול ולהרתעה בקרב גורמים עברייניים החפצים לפגוע בביטחון התושבים וברכושם.

הערה: המידע של הפשיעה על פי המשטרה רק לתיקי חקירה שבהם ישנו חשד לביצוע עבירה פלילית ויש להביא בחשבון נתונים חלקיים או חסרים באזורים סטטיסטיים ויישובים קטנים בהם נעשתה אגרגציה לשמירת פרטיות.