פתיחת כביש 16: דואגים גם לעירוב

מסתבר כי גם לרב הראשי ולמועצה הדתית היה מה לבדוק בכביש 16 לפני פתיחתו הצפויה

אחרי תקופה לא קצרה נפתח כביש 16, שקצהו האחד באזורנו ומקצר את הנסיעה לירושלים וממנה. היבטים רבים יש לסלילת כביש: תחבורתיים, סביבתיים ועוד. מסתבר כי יש גם היבט דתי, כזה שאף הצריך את הרב הראשי המקומי, הרב שלמה בן עזרא, להגיע למקום עם אנשי מקצוע בתחום.

לפני שנסביר את סיבת הירידה לשטח, זה המקום לעשות היכרות עם המושג 'עירוב'. על פי התורה, אין לטלטל בשבת דבר מחוץ לבית, זו מלאכה שאסורה ביום זה. אז איך בכל זאת נצפים יהודים שומרי שבת כשבידיהם חפצים שונים במהלך היום הקדוש? יש פתרון וקוראים לו 'עירוב'. מדובר בתשתית שנועדה בעצם להפוך יישוב שלם ואפילו עיר גדולה למעשה ל'בית' אחד גדול שבו ניתן לטלטל דברים מבית לבית.

בעבר היו היישובים מוקפים בחומות. כיום ישנם יישובים שמוקפים בגדר, אך מה יעשו יישובים גדולים יותר שאין להם חומה או גדר. הפתרון הוא רשת של עמודי מתכת שמקובעים לחביות שאליהן נוצק בטון. העמודים מקושרים זה לזה בחבלים והרצף יוצר בעצם 'סגירה' של כל היישוב. בהלכה נקרא מושג זה 'צורת הפתח'.

ולעניין כביש 16, מסר הרב בן עזרא כי תוואי העירוב של מבשרת עבר בדיוק במקום שבו נסלל הכביש החדש. זה המקום לציין, כי גבול העירוב מרוחק במעט מהגבולות המאוכלסים של היישוב. על כך מסר הרב: "ירדנו לשטח לא מעט פעמים במהלך העבודות לסלילת הכביש. לא פעם נפגע העירוב כתוצאה מהעבודות וביצענו את התיקונים הנדרשים. עכשיו, משהסתיימו בשעה טובה העבודות וייפתח הכביש לתנועה, עשינו סיור מסכם יחד עם 'מוקד העירוב הארצי' שנותן לנו שירות בנושא. קיבלנו כמובן אישור לנסוע בכביש וביצענו סקירה מלאה של כל העירוב והיום אני שמח לבשר לתושבי מבשרת כי תוקנו כל נקודות התורפה וכולנו יכולים ליהנות מעירוב תקין, קבוע וכשר למהדרין".