צופים למען הירוק

על מיזם של שבט הצופים 'יונתן' שביישוב להגברת המודעות לחשיבות שימור היערות באזורנו

בשנה האחרונה פרצו שרפות רבות ביערות ברחבי הארץ ובסביבתנו בפרט. אסונות אלה משפיעים על כולנו ועל סביבתנו. בעקבות כך יצא שבט 'יונתן' של תנועת הצופים ביישוב במיזם חדש בסימן אותם אזורי הטבע שנפגעו. במסגרת הפרויקט יישתלו עציצים ושתילים רבים בגינת השבט, כאשר אותם עציצים יהיו על שם יערות אשר נפגעו באזורנו.

בנוסף, יגביר שבט 'יונתן' את המודעות בחשיבות הצומח ואיכות הסביבה, השפעת שריפות ומשבר האקלים במספר דרכים: באזורי הגינה בהם יישתלו העציצים, יוצבו דפי מידע אודות היערות שנפגעו וחשיבותם לסביבתנו. כמו כן, יעבירו חניכי השבט פעולות בנושא שיעזרו להגביר את המודעות. בנוסף, ייקחו כל חניכי השבט חלק בפרויקט שתילת העציצים והעלאת המודעות.

ביום ראשון השבוע (5.12), הוקם בקניון 'הראל' דוכן התרמות בו ניתן היה לתרום ולעזור לפרויקט. במסגרת פעילות זו, היו שתרמו עציץ לפרויקט חשוב זה בעזרת תרומה של 10 שקלים בדוכן.

להצטרפות לקבוצה ולהעברת הכסף יש ללחוץ על הלינק שנמצא בפייסבוק של שבט יונתן עד ה-12.12.

המשרד להגנת הסביבה עם הפנים לנוער הירוק

זה המקום לבשר, כי המשרד להגנת הסביבה מרחיב את הפעילות החינוכית והקהילתית מעבר לחינוך הפורמלי, ומקצה 15 מיליון שקל לתמיכה בתנועות ובארגוני נוער שיקדמו את המאבק במשבר האקלים. התוכנית שיזם המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם מועצת תנועות הנוער ומשרד החינוך, מגדירה לתנועות ולארגונים יעדי חובה הכוללים התחייבות להפחתה ושינוי אורח חיים; יעדי הכשרות ותוכן; מינוי רכז קיימות; קיום הכשרות למרכז ההדרכה התנועתי; פעילות בשבוע האקלים; השתתפות במחקר מלווה ועוד.

יריית הפתיחה של התכנית המשותפת הייתה השבוע ביום שלישי ברמת אפעל בכנס התנעה עם כלל הנהגות תנועות הנוער בישראל. בכנס הוצגו על ידי נציגי תנועות הנוער עיקרי התוכנית ויעדיה.

התוכנית תצא לפועל כבר בשנת הפעילות הנוכחית, ואלפי החניכים ייחשפו אליה בשגרה החינוכית והמעשית במסגרת פעילותם בתנועות.  עיקרי התוכנית החדשה הם חיבור משבר האקלים ודרכי מניעתו לחזון, לאידיאולוגיה ולערכים של כל תנועה, כך שיהפוך לליבת העשייה של הסניפים.

בנוסף, התוכנית שמה דגש ליצירת חיבורים וקואליציות של בנות ובני נוער מהתנועות והארגונים – שיובילו מהלכי עיצוב תודעה ושינוי מדיניות ברמה הלאומית והעולמית, מתוך ההבנה כי המאבק במשבר האקלים הוא מאבק להבטחת העתיד של אותם בני ובנות נוער.

בהמשך לפרסום הקולות הקוראים לקראת שנת העבודה 2022, מתבצעים בימים אלה בקרב התנועות והארגונים תהליכים לגיוס רכזי קיימות וכן עבודת הכנה לבניית תוכניות העבודה.

בעשור האחרון קיים המשרד תוכנית משותפת עם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך ומועצת תנועות הנוער שבמסגרתה התבצעה בכל שנה פעילת בנושאי סביבה וקיימות בכ-80 סניפים. הפעילות תוקצבה על-ידי המשרד להגנת הסביבה בהיקף של כ-800 אלף שקל בשנה (כ-8 מיליון שקל במצטבר לאורך 10 שנים), כשכל תנועה קיבלה תקציב בהתאם לגודלה היחסי. אחד ההישגים החשובים של תוכנית זו היה ההכרזה של כמה וכמה תנועות שהן רואות את נושא הקיימות והסביבה ונושא משבר האקלים בפרט כנושא מרכזי בליבת העשייה שלהם.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "בנות ובני הנוער כבר היום משלמים ובעתיד ישלמו על מחדלי הדורות המבוגרים יותר בכל הקשור לאקלים. תנועות הנוער וארגוני הנוער מגויסים כבר היום והם גורם חשוב במאבק במשבר האקלים. התנועות והארגונים מהווים מסגרת ערכית, המקדמת תכנים בעלי חשיבות לחברה הישראלית, והמשרד רואה חשיבות גבוהה בשיתוף הפעולה איתם ובחשיפה של אלפי חניכים לתכנים סביבתיים"