שאלה של מעמד

צילום אילוסטרציה: ed_rsnhr, pixabay
צילום אילוסטרציה: ed_rsnhr, pixabay
האם רובוט מטענים הדומה לשואב אבק ביתי – מהווה כלי רכב? על שאלה פעוטה זו מתחולל מאבק מיליונים בין רשות המיסים לבין חברה לשירותים לוגיסטיים

האם רובוט המשנע מטענים הוא כלי רכב או כלי עבודה? זו עיקרה של תביעה שהגישה לאחרונה חברה העוסקת במתן שירותים לוגיסטיים נגד רשות המיסים, באמצעות עו"ד אליס אברמוביץ'.
בתביעה נטען, כי החברה ייבאה ארצה רובוטים לצורך שינוע מטענים במחסניה ובשל כך התייחסה אליהם כפטורים ממכס. אלא שלפני כחצי שנה, כך נטען, קיבלה החברה הודעת חיוב מבית המכס, שבה נאמר לה, כי הרובוטים שייבאה נחשבים רכבי עבודה, לכן סיווגם שונה לצו תעריף המכס, ולא כפי שסיווגה אותם החברה.
עוד נטען, כי שני ערעורים של החברה לרשות המיסים נדחו ללא הסבר, וכדי להימנע מהפעלת הליכים נגדה, לפי פקודת המיסים (גבייה), היא נאלצה להפקיד ערבות בנקאית לרשות המיסים בסכום של יותר ממיליון שקלים. 
בכתב תביעה מנומק, שהוגש לאחרונה לבית המשפט, טוענת עו"ד אברמוביץ', כי הרובוטים שיובאו על ידי החברה אינם יכולים להיחשב כלי רכב, ומשכך יש לסווגם בפרט הפטור ממכס. 
לטענתה, מדובר ברובוטים הדומים במראם ובצורתם לשואבי אבק רובוטיים, הנפוצים בבתים רבים בישראל ובחו"ל. "מובן מאליו, כי רובוטים שכאלה לא יסווגו כרכבי עבודה אלא כשואבי אבק, בהתאם לפונקציה העיקרית שלהם", דברי עו"ד אברמוביץ', "כך, גם רובוטים על גלגלים המיועדים לניקוי בריכות יסווגו כמכונות לסינון ולטיהור נוזלים, ולא כרכבי עבודה".
עוד טוענת עו"ד אברמוביץ', כי על פי הסיווג החדש של המועצה לשיתוף פעולה בענייני מכס, שנכנס לתוקפו בארץ עוד ב-1988, יש לסווג טובין על פי הפונקציה העיקרית שלהם, ומכיוון שהפונקציה העיקרית של הרובוטים של החברה הם שינוע והרמה של מטענים, אין לסווג אותם כרכבי עבודה.
על פי התביעה, בפרט שבו סיווגה רשות המיסים את הרובוטים, ניתן לסווג אך ורק "כלי רכב תפעולי", כהגדרתו בתקנות התעבורה. "מדובר בכלי רכב מבוטח כדין, בו נוהג אדם בעל רישיון מתאים, שייעודו התפעולי, כגון גרירת משאות או הובלת נוסעים, נקבע מראש על ידי המפקח על רכב תפעולי במשרד התחבורה ואשר מותר לשימוש אך ורק באזור ייעודי לרכב תפעולי, שבכניסה אליו וביציאה ממנו הוצב תמרור המציין זאת", דברי עו"ד אברמוביץ'.
עוד נטען, כי גם "אמנת וינה" בדבר תנועה בכביש מ-1968, שמדינת ישראל חתומה עליה, מגדירה רכב תפעולי ככזה שנהוג בידי אדם ונוסע בכביש ולא על גבי מסילה. "עולה אפוא, כי בפרט בו סיווגה רשות המיסים את הרובוטים של התובעת, ניתן לסווג אך ורק כלי רכב תפעוליים, דהיינו כלי שאדם נוהג בו ושאינו נע על גבי מסילות. הגדרה זו אינה מתארת כלל וכלל את הטובין נשוא ענייננו", לשון התביעה.
לטענת עו"ד אברמוביץ', למונח רובוט יש הגדרה ברורה בדברי ההסבר לאמנה: מכונה אוטומטית הניתנת לתכנות לצורך ביצוע פעולות חוזרות ונשנות או מכונה הפועלת באמצעות חיישנים.  לדבריה, הרובוטים של החברה בהחלט עונים על ההגדרה הזו.
עו"ד אברמוביץ' מתייחסת בטענותיה גם לתכלית העיקרית שלשמה מוטל מכס על טובין מיובאים, והיא – הגנה על תוצרת הארץ. אולם, "במקרה הנדון אין תוצרת מקומית עליה יש להגן, לכן לא ראוי להטיל מכס על היבואנים ".
לאור כל זאת, בית המשפט התבקש לקבוע, כי הודעת החיוב הוצאה לחברה שלא כדין, ולכן היא בטלה, וכי על רשות המיסים להחזיר לחברה את הערבות הבנקאית הגבוהה שנדרשה להפקיד להבטחת הגבייה. התביעה נדונה בימים אלה בבית משפט השלום בתל אביב.
עו"ד אליס אברמוביץ https://www.ab-legal.co.il/ עוסקת בתביעות ייצוגיות, דיני מכס, דיני הובלה ימית ואווירית, ומחלוקות מתחום הקניין הרוחני בהקשר של יבוא מקביל.