שבת של זיהום אוויר גבוה

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מתריעים כי היום (יום שבת) שרר זיהום אוויר גבוה באזור ירושלים, ובאזורים נוספים. ביתר האזורים שורר זיהום אוויר בינוני עד גבוה - זאת, בשל ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים

זיהום אוויר גבוה שרר היום באזור ירושלים ובאזורים נוספים בארץ. הסיבה לזיהום האוויר הגבוה היא רוחות מזרחיות, הגורמות להסעת אבק מכיוון ירדן לאזורנו. שיפור הדרגתי באיכות האוויר חזוי לקראת לילה.                                                                                                                                                                 לאור זאת, המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם משרד הבריאות, ממליץ לאוכלוסיות רגישות – בהם חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון – להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. לאוכלוסייה הרגילה מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ.

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות יעדכנו את הציבור ככל שיידרש, בהתאם לנתוני החיזוי ולנתונים הנמדדים בתחנות הניטור ברחבי הארץ.

ניתן לעקוב ביישומון "אוויר בסביבה" של המשרד להגנת הסביבה או באתר: https://www.svivaaqm.net/