שני מגרשים למכירה בירושלים

צילום: ארד את סימון אדריכלים, באדיבות חברת 'מוריה'
צילום: ארד את סימון אדריכלים, באדיבות חברת 'מוריה'
עיריית ירושלים מקדמת מכרזים למכירת שני מגרשים בבעלות עירונית בשכונת קטמון הישנה בעיר

עיריית ירושלים, באמצעות אגף הנכסים העירוני וחברת מוריה, פרסמה לאחרונה מכרזים למכירת שני מגרשים בבעלות עירונית בשכונת קטמון הישנה בעיר.

על המגרשים, הממוקמים בלב שכונת קטמון המבוקשת בעיר, קיימות תב"עות למגורים, המאפשרות בינוי של יחידות דיור נוספות ולאחד מהמגרשים, אף קיים היתר בניה מאושר.

המגרש הראשון המוצע למכירה, הינו מגרש בשטח של 580 מ"ר ברחוב החי"ש בשכונה. על המגרש, קיים כיום מבנה בן קומה אחת לשימור, אשר נבנה בשנות השלושים של המאה ה-20. במטרה להשביח את הנכס, פעלה העירייה בשיתוף חברת מוריה לקידום תוכנית במתחם, לרבות קידום הליכי שימור והיתר בתנאים אשר תאפשר בינוי של ארבע יח"ד בשטח כולל של 690 מ"ר, בתוספת מתקן חניה לצד הבית בתת הקרקע ובו 6 מקומות חניה. 

המגרש השני, ממוקם ברחוב ריש לקיש בקטמון על פני שטח של כ-690 מ"ר. במסגרת התוכנית אשר קודמה על ידי העירייה, ייהרס המבנה הקיים בשטח ובמקומו יתאפשר בינוי של בניין בן חמש קומות וחניון תת קרקעי. התכנית מאפשרת בניית עד 12 יח"ד. שטחי הבניה הכוללים  1200 מ"ר וכן בינוי של 1600 מ"ר בתת הקרקע, אשר יכלול שטחי אחסנה, חנייה ועוד. המבנה הקיים, שימש בעבר כגן ילדים ולאחר הקמת 3 גני ילדים חדשים באזור ואכלוסם, התאפשר הליך קידום התוכנית ושיווק הקרקעות.

הליך מכירת המגרשים, הינו ייחודי ובמסגרתו, פועלת העירייה על אגפיה השונים ובשיתוף חברת מוריה להשביח את ערך הנכסים הקיימים ברשותה, על ידי קידום תב"עות אשר מאפשר מיצוי אפשרויות הבינוי בשטחים שבבעלותה. הליך זה, מאפשר את הגדלת היצע יחידות הדיור בעיר וממקסם את התמורה עבור המגרשים העירוניים, תמורה המועברת לטובת כלל תושבי העיר.

כחלק מההליך המכרזי, התקיימו לאחרונה סיורי מציעים במגרשים המדוברים, לקראת המועד האחרון להגשת הצעות, בסוף חודש אוגוסט.  יצוין כי קידום הליכי התב"ע, קבלת ההיתר ובינוי גני הילדים החלופיים, התבצע באמצעות חברת מוריה. תוכניות התכנון האדריכלי והשימור, בוצעו על ידי משרד ארד סימון אדריכלים.

ראש העיר, משה ליאון: "המהלך הנוכחי הינו חלק ממדיניות העירייה למתן פתרונות יצירתיים לתוספת יחידות דיור בירושלים, תוך השבחת הנכסים העירוניים והעברת התמורה לטובת תושבי העיר ירושלים"