שנת אהבה: זה בידיים שלנו

לאהוב כמו אברהם איננו מסוגלים, אבל לא לשנוא איש אפשרי גם אפשרי * מה ההשלכות של תחושותינו על בריאותנו? כיצד ניתן להבריא את השלטון?

בעבר הבעתי את דעתי הלא מלומדת, שכל המחלות והמגיפות הן פרי מצבנו הנפשי. המחשבות הרעות, הדיבורים הקלוקלים והמעשים האנוכיים בוראים מצבים אנרגטיים בעולמות הנסתרים מעיני המדע ורק כעת מתחילים להבין קצת את משמעות העולמות האנרגטיים. כל המאמצים המבורכים של המדע להדביר את הדברים האלה, כמו גם מחלות אחרות, יועילו רק לטווח קצר, עד אשר ניקח אחריות רוחנית. אזי רוחות טובות יאפפו אותנו ומהלכי הבריאה ישתנו. העולם לא יחרב בגלל הזיהום הנפלט כתוצאה משימוש בדלקים מזהמים, אלא מחמת הזוהמה הנעוצה במעמקי התת מודע האינדיבידואלי והקולקטיבי שלנו.

יש להניח שחכמי המדע יגידו שמה שנאמר כאן זה אוסף של שטויות. ניפגש בעוד חמש מאות שנה ונראה אם יהיה עדיין מין אנושי עלי אדמות. לפני ארבע מאות שנה שרפו באירופה הנאורה אנשים שטענו שהארץ סובבת סביב השמש והמשיכו לשרוף בני אדם באירופה עד תחילת המאה התשע עשרה. המצב המנטאלי של בני האדם לא השתנה כלל מאז למרות כל המהפכות הדרמטיות שהתחוללו ב-230 השנים האחרונות.

ונקנח ב'שלום אברהם' שבני אברהם אולי ישכילו לכונן. אברהם אוהב את כל הנבראים כבניו ממש. אוהב את גדול הרשעים ממש כמו שאהב את בנו יצחק. זה דבר ששום בן אנוש לא ישכיל להגיע, זה על אנושי. העולם הזה הוא שדה המבחן של הבריות ומה שאנו עושים במהלך חיינו, קובע את עתידנו ואת עתיד הבריאה. אין שום חוקי גורל מרושעים ואכזריים. כל אחד מאיתנו קוצר את פרי מעלליו, אבל רק אנשים בעלי תודעה מרחבית יכולים להבין למה אדם מסוים נולד נכה, סובל ממחלות חשוכות מרפא ונפטר מוקדם. רק אדם עם תודעה כמו אברהם, שרואה מסוף העולם עד סופו, מצר על גורלם של הרשעים, שחלקם עבר סף רשעות מסיים שלא מאפשר להם יותר לחזור בתשובה. גורלם איום ונורא ועדיף שלא לספר זאת כאן. מובטח לכם ששום רשע לא ברח מהעולם הזה ללא עונש.

הבעיה למעשה עמוקה יותר מכפי שהיא נראית על פני השטח. נסתרים מעינינו תוצאות מעשינו הקלוקלים בעבר, שבו כולנו קיבלנו הזדמנויות לשקם את המין האנושי. הכישלון הזה גרם לכך שרוב בני האדם המשיכו לשקוע במעגלי האנוכיות המחריבים את המין האנושי. אדם אנוכי שסבור שהוא 'חי פעם אחת', אין לו שום מניעה להתנהג ברשעות ובאכזריות, ומכל מיני נסיבות, רבים מהם גם מצליחים לכאורה. קיימים אנשי רשע רבים אדירי כסף ולכאורה אין שום השגחה. כדי לראות כיצד ההשגחה פועלת צריך תודעה מרחבית כמו של הנביאים, שכמעט ולא קיימת היום.

לאהוב כמו אברהם איננו מסוגלים, אבל לא לשנוא איש אפשרי גם אפשרי. אני כבן דור שני או שלישי של ניצולי שואה, לא שונא איש מאלה שגרמו לכך. לא שונא אף אחד כלל. זה בהישג יד. אם אמשיך לשנוא את אלו שגרמו לי עוול, אמשיך לקיים את מעגל השנאה שלא מפסיק להביא הרס לעולם.

לידיעת מנהיגינו הנכבדים, אם תפסיקו להתקוטט ולחפש פגמים זה בזה, אולי תיווצר האפשרות לחיים סבירים כאן. די ברור שהשיטה 'הדמוקרטית' פשטה את הרגל. העם צריך לבחור נשיא שהוא איש ישר למהדרין, צנוע ומסתפק במועט, שיש לו הבנה רחבה יותר מאשר סתם הישרדות גשמית. אדם כזה, עם סמכויות של מלך לזמן קצוב, ימנה ראש ממשלה שייבחר ממיטב האנשים לממשלת מקצוענים שתפעל לפחות שמונה שנים וכך יתאפשר לקיים חיים סבירים, גם אם לא אידיאליים. נשיא כזה יפקח עין על מהלכי השלטונות, תהיה לו סמכות עליונה להדיח מושחתים ועבריינים, אנשים אנוכיים שמנצלים את כוח המשרה ושכיום אין כמעט שום אפשרות להדיחם. איש כזה יסתובב בארץ וידאג לחלשים ולמקופחים. תהיה לו סמכות מעל בתי המשפט, כך שיוכל למנוע עוולות ומעשי אכזריות שמתרחשים שם כל העת. צדק אין שם. יש לנו לא מעט אנשים כאלה ולא צריך לחכות לשום משיח.