שרפתם פסולת? תשלמו…

שרי הגנת הסביבה והמשפטים מקדמים: קנסות משמעותיים על שריפות פסולת

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, גדעון סער, והשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, העבירו לאישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, תיקון צו אשר מטרתו ייעול והגברת האכיפה כנגד הבערת פסולת, על ידי קביעתה כעבירת קנס.

בשנת 2018 תוקן חוק שמירת הניקיון והוסף לו סעיף האוסר על הבערה של פסולת באש פתוחה או בלתי מבוקרת. החוק קודם במטרה למגר את תופעת שריפות הפסולת, אשר מסכנות את בריאות הציבור והסביבה. כעת, מבקשים השרים לאפשר אכיפת האיסור על הבערת פסולת בדרך של הטלת קנסות.

מדובר במהלך אשר גובש בלשכה המשפטית ובאשכול אכיפה של המשרד להגנת הסביבה, כחלק מנושאי המיקוד של השרה תמר זנדברג. היוזמה אושרה על ידי משרד המשפטים במחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט פלילי) בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד עמית מררי.

על פי הצו, ניתן יהיה לראשונה למסור הודעת תשלום קנס למי שייתפס מבעיר פסולת. הקנס שיוטל על אדם יחיד בגין עבירה זו יהיה 3,000 שקל, או 6,000 שקל לעבירה שבוצעה במקום רגיש. לתאגידים הקנס יהיה בין 6,000 שקלים ל- 12,000 שקל לעבירה שבוצעה במקום רגיש.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "התופעה של שריפות פסולת היא חמורה ביותר, והפכה למכת מדינה. זהו אחד הגורמים העיקריים לזיהום אוויר בישראל, שמזיק לבריאות הציבור ולסביבה. הטלת הקנסות בגין ההתנהגות העבריינית הזו היא צעד חשוב, שמצטרף למשאבים הרבים שהמשרד להגנת הסביבה מקדיש לצמצום המפגעים, כגון פיתוח תשתיות טיפול בפסולת למניעת התופעה במקור, וייעול אמצעי האכיפה. אנו רואים לנגד עינינו את טובת הסביבה והציבור, ונמשיך לפעול כדי שכל אזרח ואזרחית בישראל יוכלו לנשום אוויר נקי יותר".

שר המשפטים, גדעון סער: "אנו רואים חשיבות באכיפה אפקטיבית נגד מי שבוחר להתעלם מהוראות החוק ולהבעיר פסולת תוך גרימת זיהום אוויר ופגיעה אקולוגית. יש לקוות כי הטלת הקנסות תימנע הבערתפסולת, ותעודד שימוש באמצעים אחרים אשר אינם גורמים לנזקים סביבתיים. נמשיך לקדם את המאבק החשוב למען אוויר נקי ובריא יותר ולשמירה על הסביבה".