תחבורה ציבורית ידידותית לסביבה

צילום אילוסטרציה: hovev, ויקיפדיה
צילום אילוסטרציה: hovev, ויקיפדיה
מפחיתים פליטות מהתחבורה: המשרד להגנת הסביבה קבע בהוראות עבור מפעילי התחבורה הציבורית בישראל יעדים מחייבים לרכישת אוטובוסים עירוניים מאופסי פליטות * החל משנת 2026 - כל האוטובוסים שיירכשו יהיו אוטובוסים חשמליים

המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות רבה בקידום תחבורה ציבורית כאמצעי יעיל להפחתת גודש התנועה בכבישים ולצמצום זיהום האוויר בסביבה עירונית. משכך, יש חשיבות גבוהה לתחבורה ציבורית מאופסת פליטות.
בהתאם למגמה העולמית של מעבר לתחבורה עירונית ללא פליטות ועל מנת ליישם את החלטת הממשלה המחייבת 100 אחוז רכש אוטובוסים ציבוריים עירוניים מאופסי פליטות בשנת 2026, הוציא המשרד להגנת הסביבה הוראות למפעילי התחבורה הציבורית בישראל.
ההוראות מגדירות יעדים הדרגתיים עד שנת היעד למעבר לאוטובוסים מאופסי פליטות באופן הבא: בשנת 2024, לכל הפחות 30 אחוז מהאוטובוסים שיירכשו יהיו מאופסי פליטות; בשנת 2025 לכל הפחות 50 אחוז; ובשנת 2026 ואילך 100 אחוז.
פרסום ההוראות הוא נדבך נוסף בתהליך לחשמול התחבורה הציבורית בערי ישראל במסגרת שיתוף הפעולה בין המשרד להגנת הסביבה למשרד התחבורה. בסופו של מהלך זה, תהיה כל התחבורה הציבורית העירונית בישראל מאופסת פליטות וזאת עד שנת 2036.
שימוש באוטובוסים מונעי דיזל גורם לפליטת מזהמי אוויר המחוללים סרטן, מחלות לב וריאה ואף יוצר מטרדי רעש. ענף התחבורה אחראי באופן ישיר לכ-20 אחוז מפליטת גזי החממה שהם חלק מרכזי במשבר האקלים.
בישראל, נכון להיום, אוטובוסים מונעי דיזל מהווים פחות מאחוז אחד מסך כלי הרכב בישראל אך פולטים כ-16 אחוז מסך תחמוצות החנקן וכשבעה אחוזים מסך חלקיקי הפיח מכלל כלי הרכב. לעומת זאת, אוטובוס חשמלי מביא להפחתה של 60-80 אחוז בפליטות גזי החממה, מפחית פי שלושה את מטרדי הרעש ואינו פולט זיהום כלל במרכזי האוכלוסייה.
שימוש באוטובוסים מאופסי פליטות ישפר את איכות האוויר בערים, יצמצם מטרדי רעש, יצמצם פליטות גזי חממה, ישפר את תפיסת התחבורה הציבורית בציבור ויקל על הליכי התכנון למתקני תחבורה ציבורית חדשים.
השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "כחלק מהחזון שהגדרנו להפחתת זיהום האוויר במדינת ישראל וההתמודדות עם משבר האקלים, העברתי יחד עם חברתי שרת התחבורה החלטת ממשלה המחייבת מעבר ל-100 אחוז רכש אוטובוסים מאופסי פליטות בשנת 2026. ההוראות שהמשרד להגנת הסביבה הוציא כעת מקדמות אותנו שלב נוסף ביישום ההחלטה, במטרה להביא לשיפור באיכות האוויר בערים, לצמצם את מטרדי הרעש התחבורתי ולהפחית את פליטות גזי החממה".