תכנית חדשה למעורבות חברתית

ניגשת לכל 'קול קורא'. המועצה המקומית מבשרת ציון
ניגשת לכל 'קול קורא'. המועצה המקומית מבשרת ציון
המשרד לשוויון חברתי יצא ב'קול קורא' לרשויות מקומיות להשתתף בתכניות למעורבות חברתית * גם מבשרת ציון משתתפת

בחמש השנים האחרונות הפעיל המשרד לשוויון חברתי תכנית מעורבות חברתית בכ-120 רשויות ברחבי הארץ באמצעות מרכזי הצעירים ברשויות המקומיות. במקביל, במסגרת התוכנית, הקים המשרד עשרות מרכזי צעירים חדשים ברחבי הארץ. כעת, עם סיומה של תקופת ההתקשרות, מפרסם המשרד 'קול קורא' חדש לכלל הרשויות המקומיות בארץ להצטרף לתוכנית המעורבות החברתית.

מטרת התוכנית, שמפעילה רשות הצעירים שבמשרד לשוויון חברתי, היא לקדם מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים בתחומי הרשות המקומית למען הקהילה ובכך לשפר את האקלים החברתי בקהילה, להעצים את אוכלוסיית הצעירים, לחזק את הערבות ההדדית בתוך הקהילה ולחזק את הקשר הרב דורי. ההצטרפות ל'קול הקורא' החדש פתוחה גם לרשויות מקומיות בהן לא פועל כיום מרכז צעירים וברצונן להקים כזה. כמו כן, לראשונה, פתוח ה'קול הקורא' גם להגשה של אשכול רשויות, כלומר מספר רשויות שלא מגישות בעצמן ומתאגדות להגשה כאשכול.

הרשויות, אשר יצטרפו לתכנית, יתחייבו להעמיד ולתחזק מרכז צעירים ולהוציא לפועל תכנית עבודה לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים בתחומי הרשות המקומית למען הקהילה מתוך סל פעילויות שקבע המשרד וכולל, בין היתר, את הנושאים הבאים:

פורום הנהגה צעירה: הקמת פורום של הנהגה צעירה לגיבוש ולהוצאה לפועל של פעילויות לקידום מעורבות חברתית על ידי צעירים למען הקהילה.

קשר בין דורי: קידום פעילויות משותפות לצעירים ולאזרחים ותיקים למען יצירת קשרים קהילתיים ותרבותיים בין צעירים ובין אזרחים ותיקים.

פורום הורים צעירים: הקמת פורום שיפעל למען הורים צעירים, בין היתר באמצעות ייצוגם בפורומים שונים או מוקדי השפעה ברשות המקומית ויצירת פעילויות להעצמת הורים צעירים.

העצמה נשית צעירה: הקמת קבוצת נשים צעירות שתפעל למען קידום נשים צעירות ברשות המקומית.

צעירים למען צעירים בסיכון: הקמת קבוצת צעירים לגיבוש ולהוצאה לפועל של פעילויות לליווי ולסיוע עבור ילדים ובני נוער המתמודדים עם קשיים או נמצאים בסיכון.

צעירים למניעת אלימות כלפי נשים: פעילויות שונות שיובלו על ידי קבוצות המנהיגות והמתנדבים הצעירים למימוש יוזמות חברתיות למען הקהילה בתחום האלימות כלפי נשים.

צעירים חסרי מעש: מאבק באלימות בקרב צעירים חסרי מעש – סיוע לצעירים שאינם משתתפים בכוח העבודה לתיעול יכולותיהם למטרות חיוביות.

סיוע לקהילה בשעת חירום ו/או למשפחות במשבר: מערך צעירים המוכשר ופועל בשגרה לזיהוי צרכי האוכלוסייה בשעת חירום וקידום המענה לצרכים אלה בשעת חירום ו/או פועל לתמיכה במשפחות במשבר.

נושאים סביבתיים ותרבותיים: הקמת קבוצת צעירים למען קידום פעילות בתחום הקיימות, סביבה, שיפור המרחב הציבורי, פעילות רב תרבותית וקידום אמנים צעירים.

השכלה, תעסוקה ואוריינות כלכלית: הקמת קבוצת צעירים שתפעל למען קידום נושאים בתחום הכלכלה והתעסוקה ברשות המקומית.

קידום פעילות ייעודית לתמיכה באוכלוסיית הצעירים הלהט"ב: פעילויות שונות שיובלו על ידי קבוצות המנהיגות והמתנדבים הצעירים למימוש יוזמות חברתיות למען קהילת הלהט"ב.

מהמועצה המקומית מבשרת ציון נמסר: "בשנים האחרונות פועלת המועצה לייצוב מצבה הפיננסי של הרשות. כחלק ממדיניות המועצה למקסום ההכנסות של הרשות, ניגשת המועצה לכלל ה'קולות הקוראים' המופנים לרשויות המקומיות בישראל. מדיניות זו היא חלק מהליך כולל של מקסום הכנסות לרשות והוא נדבך חשוב באיתנות ובעצמאות הכלכלית של המועצה. לעניין ה'קול קורא' שפורסם על ידי המשרד לשוויון חברתי, יודגש כי מיד לאחר פרסומו הגישה המועצה את בקשתה כנדרש להשתתפות המועצה המקומית מבשרת ציון במיזם חשוב זה".