תקציב המועצה: לאישור המליאה

עמידה במשימת הגדלת התקציב מידי שנה. ראש המועצה ומנכ"ל המועצה (צילום: ארכיון)
עמידה במשימת הגדלת התקציב מידי שנה. ראש המועצה ומנכ"ל המועצה (צילום: ארכיון)
המועצה הצליחה גם השנה לעמוד במשימת הגדלת התקציב והוא יעמוד על 161.8 מיליון שקלים, עלייה של 4.7 אחוז לעומת השנה שעברה – חזרה לשיעורי הגידול שנרשמו לפני משבר הקורונה * גם השנה, מתקרב הנתח של החינוך, התרבות, הנוער והספורט לכמעט מחצית מהתקציב – 46 אחוז * הערב (חמישי, 16.12, 19:00): תתכנס מליאת המועצה לאשרו

הערב (חמישי, 16.12), תתכנס מליאת המועצה כדי לאשר את התקציב לשנת 2022. ראש המועצה הצליח גם השנה לעמוד ביעד הקבוע: הגדלת התקציב. מאז נבחר, למעט שנת הקורונה, הוא מצליח לעמוד במשימה. 161.76 מיליון שקלים, זה תקציב המועצה לשנת 2022 והוא גדול בשבעה מיליון וחצי שקלים (עלייה של 4.7 אחוז) מקודמו, שעמד על 154.23 מיליון שקלים.

שנהתקציב (במיליוני שקלים)הגידול (באחוזים)
2013119.0 
2014124.04.3
2015127.42.8
2016135.56.3
2017141.54.4
2018149.75.8
2019156.34.3
2020152.80.6-
2021154.20.9
2022161.84.7

ראש המועצה יורם שמעון התייחס לשתי התמורות הארציות העיקריות של השנה האחרונה שהשפיעו על התקציב – המצב הפוליטי והקורונה: "שנת התקציב 2021 המשיכה להתנהל בצל אתגרי מגפת הקורונה. ייתכן שאתגרים אלה ימשיכו להשפיע גם בשנת 2022 אף אם במידה פחותה יותר. במצב הפוליטי של מדינת ישראל חל שינוי בכך שב-4.11 אושר תקציב המדינה לשנים 2021-2022. אישור תקציב המדינה וחוק ההסדרים ישליך גם על תקציב המועצה עקב עסקת החבילה עם ההסתדרות להעלאת שכר המינימום והחלטות נוספות שיבואו בעקבותיהם".

הנחות העבודה העיקריות עליהן נשענת הצעת תקציב 2022 הן שיעור של 1.92 אחוז בעדכון הארנונה השנתי ומענק איזון בגודל של כשבעה וחצי מיליון שקלים. יצוין, כי בשנים האחרונות היה מענק האיזון של המועצה במגמת הפחתה וההערכה היא כי מגמה זו תימשך ולכן זה האומדן של מענק האיזון. במידה ויהיה שינוי במענק האיזון לכאן או לכאן, יעודכן התקציב בהתאם.

מבחינת ההכנסות, מהוות ההכנסות העצמיות של המועצה כ-68 אחוז מן התקציב ובמספרים גולמיים – 109.825 מיליון שקלים, מתוכם 90.5 מיליון הכנסות מארנונה (כולל 12 מיליון שקלים הנחות). יתר 32 האחוזים הם הכנסות ממשרדי ממשלה (51.7 מיליון שקלים) – כ-16 אחוז ממשרד החינוך, 9.3 אחוז ממשרד הרווחה, 4.6 אחוז מענק איזון והיתר מתקבולים שונים.

רוב הגידול בתקציב מופנה לחינוך ולרווחה על פי החלוקה הבאה: תוספת של ארבעה מיליון וחצי שקלים לחינוך ותוספת של 1.1 מיליון שקלים לרווחה. תקציב החינוך יעמוד על 68.9 מיליון שקלים, שהם 46 אחוז מהתקציב, כפי שהיה בשנת 2021. תקציב הרווחה יעמוד על כ-14 אחוז (כ-21 מיליון שקלים), כפי שהיה אשתקד, אחוז אחד גבוה יותר בהשוואה לשלוש השנים שקדמו להן.

תקציב החינוך, התרבות, הנוער, הספורט (תנ"ס) והמחלקה לשירותים חברתיים (רווחה) מכלל התקציב מ-2018 ועד היום

שנהתקציב חינוך ותנ"ס (במיליוני שקלים)שיעור תקציב החינוך מכלל התקציב (באחוזים)תקציב רווחה (במיליוני שקלים)שיעור תקציב הרוחה מכלל התקציב (באחוזים
201862.0454517.30013
201965.8564618.36913
2020*53.6934017.74413
202164.5794620.05514
202268.9034621.20014

* שנת הקורונה

15 אחוז מן התקציב (כ-22 מיליון שקלים) יוצא על תפעול. דווקא בקטגוריה זו יש ירידה עקבית ומתמדת, מ-17 אחוז ב-2018 ל-15 אחוז ב-2021 וב-2022. הירידה נובעת ממיון חדש של סעיפים תחת סעיפים אחרים ולא מהפחתה של סעיפים ופעולות.

תקן כוח אדם (במשרות) במועצה המקומית מבשרת ציון 2020-2022

תחום202020212022
מינהל כללי112.05110.48115.79
תפעול48.3545.0541.35
חינוך143.67150.09161.62
תרבות נוער וספורט18.4510.7210.52
שירותים חברתיים1813.7213.92
מוסדות כלליים1.7512
סך הכול342.27331.06345.2

הערה: ייתכנו שינויי במספרים בין מועד כתיבת שורות אלה ובין אישור התקציב במליאת המועצה.

מהמועצה המקומית מבשרת ציון נמסר: "בשנת 2013, עת נכנס ראש המועצה יורם שמעון לתפקידו, עמד תקציב המועצה על סך של 118 מיליון שקלים. התקציב לשנת 2022 יעמוד על סך של 161 מיליון שקלים – גידול של 43 מיליון שקלים. בשנים האחרונות מוביל ראש המועצה תכנית התייעלות אשר עוגניה העיקריים הם:

העמקת גבייה: המועצה פעלה מול כל אותם בעלי עסקים ובעלי נכסי מגורים אשר במשך שנים רבות לא שילמו ארנונה.

הגדלת הכנסות ממשרדי הממשלה בין היתר באמצעות גיוס כספים לפיתוח תשתיות ובנייתן, וכן גיוס תקציבים לפעילויות ולשירותים עבור התושבים באמצעות הגשת קולות קוראים ומקסום קבלת כספים המגיעים למועצה על פי דין.

התייעלות ארגונית: המועצה מבצעת בשנים האחרונות התייעלות בכוח האדם של המועצה, בין היתר מבצעת המועצה מיפוי צרכים לכלל המחלקות והאגפים, מיפוי שהביא לכך שהמועצה סיימה את העסקתם של כ-150 עובדים בשנים האחרונות – מעל כשליש מהעובדים שעבדו במועצה ערב כניסת ראש המועצה לתפקידו.

פיתוח עסקי של שטחי הרשות: המועצה מקדמת בשנים האחרונות הקמת שטחי מסחר ותעסוקה, אשר ישרתו את תושבי מבשרת ציון – הן בהיבט התעסוקתי, הן בהיבט השירותי והן בהיבט ההכנסות מגביית ארנונה עסקית לקופת המועצה.

צמצום עומס המלוות והגירעונות שהיו למועצה ערב כניסתו של ראש המועצה לתפקידו: בשנת 2013 עמדו הלוואות המועצה והגירעון הנצבר בסך של 76 מיליון שקלים. בשנים האחרונות שילמה המועצה מיליוני שקלים להקטנת הגירעון הנצבר והלוואות ישנות של המועצה בסכום של 38 מיליון שקלים".