על "הפרלמנט הקסטיליאני"

יש פרלמנט שבו יושבים שמאלנים ואנשי ימין, חובשי כיפות וגלויי ראש * יש בו בפרלמנט הזה הרבה כורדים ואשכנזי אחד לרפואה

כן, ואמנם כן, גם לנו יש פרלמנט. פרלמנט פעיל, שופע אנרגיות ו… צחוקים. פרלמנט שדן בענינים העומדים ברום עולמנו, וגם בקטנות מחיי היום-יום.

כן, ואמנם כן, גם לנו בקסטל – כך מעדיפים נבחרינו לקרוא לישובנו, ולא בשמו הרשמי: מבשרת ציון – יש פרלמנט שבו יושבים שמאלנים ואנשי ימין, חובשי כיפות וגלויי ראש. יש בו בפרלמנט הזה הרבה כורדים ואשכנזי אחד לרפואה.

אך יחודו של הפרלמנט הזה, יחוד שאין לו אח ורע בעולם כולו, שהוא על טהרת המין הגברי, ואין בו אפילו אישה אחת לרפואה.

אני באתי בשעריו מאוחר יותר מן האחרים. היו פרלמנטרים נשואי פנים שסברו שאני ראוי להימנות על מחנם והם הזמינוני להצטרף.

חברותי בפרלמנט המכובד הזה היא בעבורי נחמה פורתא, ואם ישאלני מאן דהוא למה מרמזים דברי? ויוסיף נחמתך זו מהי? אספר את ספורי:

לפני שנים רבות שמי הופיע אחר כבוד ברשימת המועמדים לפרלמנט הישראלי, לכנסת ישראל מטעם הליכוד. באותן בחירות זכה הליכוד לנצחון סוחף ואני נדמיתי עלי כמי שדרכו סלולה והוא עוד רגע קט צועד קוממיות אל עבר אולם המליאה להצהיר "אני נשבע". הדבר הפך אז לממשות משדובר על החלת "החוק הנורבגי" שהיה מכניסני לכנסת ועוד שלושה שנכללו ברשימה אחרי. החוק לא נחקק אז, ואני תליתי את החליפה (שלא תפרתי) על קולב. משנבחרתי להכנס ל"פרלמנט הקסטיליאני" באה לי נחמתי.

ביום שלישי אחד שבו נאמר פעמיים "כי טוב" הגעתי לפרלמנט לישיבה הראשונה. אודה, לעולם לא אשכח את קבלת הפנים לה זכיתי. היו בינינו חיבוקים ונישוקים ומאור פנים שרוממו את רוחי. שמחתי העצימה בראותי שכל פרלמנטר שנכנס זכה לאותה קבלת פנים מלבבת. ראיתי את זאת, ולנגד עיני החלו מרצדים דיוקנותיהם של ביטן ואוחנה ואמסלם מכנסת ישראל אלה הצעקנים והמצווחים, השונים כל-כך מרעי בפרלמנט ב"מדינת הקסטל", שאלה מדברים בנחת ופניהם מחויכות תדיר, ואוהבים זה לזה כאחים.

עברו להן דקות קצרות עד שהכל נתיישבו על מקומם, ואף אני נתיישבתי. כמי שזה מקרוב בא סקרתי בעיני את היושבים ולמרבה תדהמתי לא מצאתי אישה אחת לרפואה במעגל היושבים. בדחילו ורחימו בקשתי לשאול. אמרו לי שאל.

משהתירו לי לשאול שאלתי: למה בפרלמנט הזה יושבים רק גברים? ומדוע לא נזמין את נשותינו לישב עמנו? מששמעו את שאלתי געו הכל בצחוק רועם ומתגלגל, והשיבוני במקהלה כהאי לישנא: הגד לנו במטותא ממך, האם אינך מבין שזו לנו הזדמנות פז לברוח מנשותינו, ולהיות בחרות שעה ושעתיים בכל שבוע? שמעתי דבריהם ונאלמתי. משנפלה שתיקה בחללו של החדר החלה המרצה להרצות, אך אני לא הייתי עמה שכן גלגלתי בדעתי את שהיה ביני לבין רעי לפני רגע קט. כל אותה שעה נתהרהרתי בכך, ואט אט הבינותי את צדקת רעי עד שאמרתי לעצמי: הוי כמה אמת וכמה צדק יש בדבריהם. למן אותו היום אני מברכם על החלטתם השפויה. שעה-שעתיים של חרות הם הישגו המרשים של הפרלמנט שאני גאה להימנות עליו.

פעילות הפרלמנט חובקת זרועות עולם: הרצאות במניפת נושאים רחבה, סיפורים תנכיים, כלכלה, משטרה. אקלים וגלובליזציה, סיורים בירושלים, סיורים בהרי יהודה, מסעות אל הכנרת ואל אן שהרוח הולך, וטוב לכולם ומענין עד מאד.

ועוד להדגיש: נשות חברי הפרלמנט הן רצויות, והן מוזמנות לכל הטיולים, שמוסיפות הן בבואן מחסדן ומדעתן על בעליהן.

את הפרלמנט המיוחד הזה מנהלת ביד רמה לילי הנעימה והבלתי נלאית.

ראוי לה לכנסת ישראל ללמוד מ"הפרלמנט הקסטיליאני" כיצד להתנהל אזי יתברך העם בנבחריו ובא לציון גואל.