Uncategorized

למה להרוס?

מדוע מתעקשת רשות מקומית להרוס סככת קלנועית של נכה 100%, ומדוע התחלפו בתיק כבר שלושה שופטים?
פרקליט הנכה: הסרת הסככה, העומדת בהוראות החוק והעירייה – תגרום לנזק רב לקלנועית המהווה לנכה רגליים. ברחוב שבו גרה האישה ניצבות עשרות סככות דומות, ביחס אליהן מעלימה העירייה עין.
לדברי הנכה, הסאגה המתמשכת נובעת מסכסוך שיש לה עם שכנים יידועי שם בבניין, המפעילים לחץ כבד על העירייה ועל הוועדה המקומית לתכנון ובניה, במטרה להתנכל לה. בסאגה, המתנהלת לאורך שנתיים כמעט, התקיימו כבר 5 דיונים.

קרא עוד »

אין ים אבל יש מתחם!

בירת הנוער הירושלמית חוזרת ובענק * עיריית ירושלים מזמינה את בני הנוער הירושלמים לבלות את הקיץ במתחם בירת הנוער החדשני

קרא עוד »