GIRL POWER

על אימון משותף ומיוחד לבנות החוג לטאקוואנדו ביישוב

השבוע, התכנסו בנות החוג של אומנות הלחימה טאקוונדו והגנה עצמית במתנ"ס מבשרת לאימון משותף ומיוחד.

על מטרת האימון מספר המאמן, דוד שלום: "רציתי להראות לכל הבנות שהן לא הבנות היחידות שמתאמנות באומנות הלחימה ושטאקוונדו והגנה עצמית זה לא רק לבנים. חשוב לי להעצים ולבנות דור של בנות שמתעסקות באומנויות לחימה, שיוכיחו לעוד בנות שגם הן יכולות להגיע, להתאמן ולהתחזק. עם המצב שלנו במדינה אין ספק שבכל ההיבטים טאקוונדו יכול לעזור – בביטחון העצמי, בהגנה עצמית, בריכוז ובשליטה עצמית. אני מקווה שעוד בנות יצטרפו אלינו במתנ"ס מבשרת ויגדילו את מספר הבנות המשתתפות בחוגים לאומנויות לחימה".